logo

INFORMACJE NIEOPUBLIKOWANE

聽聽 Zgodnie z art. 10 pkt. 1 ustawy o dost臋pie do informacji publicznej z dnia 6 wrze艣nia 2001r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z p贸藕n. zm.), informacja publiczna, kt贸ra nie zosta艂a udost臋pniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udost臋pniana na wniosek. Je偶eli informacja mo偶e by膰 przekazana niezw艂ocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba wyst臋puj膮ca o informacj臋 nie musi sk艂ada膰 wniosku pisemnego.

聽聽 Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach okre艣lonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz聽聽聽聽聽聽 o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

聽聽 Prawo do informacji publicznej podlega r贸wnie偶 ograniczeniu ze wzgl臋du na prywatno艣膰 osoby fizycznej lub tajemnic臋 przedsi臋biorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pe艂ni膮cych funkcje publiczne, maj膮cych zwi膮zek z pe艂nieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsi臋biorca rezygnuj膮 z przys艂uguj膮cego im prawa.

聽聽 Podmiot zobowi膮zany do udost臋pnienia informacji publicznej mo偶e zgodnie聽聽 z art. 15 ustawy o dost臋pie do informacji publicznej pobra膰 od wnioskodawcy op艂at臋 w wysoko艣ci odpowiadaj膮cej dodatkowym kosztom zwi膮zanym聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 ze wskazanym we wniosku sposobem udost臋pnienia informacji lub konieczno艣ci膮 przekszta艂cenia informacji w form臋 wskazan膮 we wniosku.

Wi臋cej »licznik odwiedzin: 337845