logo

Statystyki odwiedzin
 Liczba   Tytu艂
1999   Protok贸艂 z kontroli wewn臋trznej
1166   Odpowied藕 na wyst膮pienie pokontrolne GOPS 081/1/09
1056   Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Gminnego Zespo艂u Interdyscyplinarnego w Chybiu
863   Regulamin Pracy z dnia 17 czerwca 2009 r.
835   Gminna_Strategia_Rozwiazywania_Problemow_Spolecznych_Gminy_Chybie_2005_2010.
820   Schemat Organizacyjny Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Chybiu
753   Zarz膮dzenie nr4/2009 Kierownika GOPS w Chybiu
744  
719   ZARZ膭DZENIE NR 5/2009R KIEROWNIKA GMINNEGO O艢RODKA POMOCY SPO艁ECZNEJ W CHYBIU Z DNIA 16.06.2009R
713   U c h w a 艂 a Nr XIII/47/90 Gminnej Rady Narodowej w Chybiu z dnia 27 kwietnia 1990r
706   Regulamin organizacyjny
706  
697   Regulamin pracy GOPS - archiwalny
685   Jednorazowa zapomoga z tytu艂u urodzenia dziecka (BECIKOWE)
677   Kontrola 2004 rok
641   U c h w a 艂 a Nr XVII Rady Gminy w Chybiu z dnia 07-03-1992
626   UCHWA艁A Nr XVI/114/04 Rady Gminy Chybie z dnia 31maja 2004r
625  
617   3/ O艣wiadczenie do pobrania
614  
609   Uchwa艂a Nr XXIII/152/04 Rady Gminy Chybie
607   UCHWA艁A Nr XVI/115/04 Rady Gminy Chybie z dnia 31 maja 2004r
599   2/ Wniosek do pobrania
582   Statut Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Chybiu
575  
572   DO POBRANIA - Wniosek o udost臋pnienie informacji publicznej
564   4/ Za艣wiadczenie do pobrania
557   Odpowied藕 na wyst膮pienie pokontrolne
528   Plan Bud偶etu na 2007 rok
527   Plan Bud偶etu na 2010 rok
526   REGULAMIN PRACY W GMINNYM O艢RODKU POMOCY SPO艁ECZNEJ W CHYBIU
521   Plan Bud偶etu na 2009 rok
521   Uchwa艂a Nr XIV/98/2012 Rady Gminy Chybie z dnia 28 lutego 2012 r.
519   Protok贸艂 Kontroli Najwy偶szej Izby Kontroli
518   Gminna_Strategia_Rozwiazywania_Problemow_Spolecznych_Gminy_Chybie_2011_2013.
517   Wyst膮pienie pokontrolne
517   Dzia艂 Ksi臋gowo艣ci
512  
509   Zarz膮dzenie Nr 3/2010 Kierownika GOPS w Chybiu
505   1/ Wniosek do pobrania
498   Dzia艂 Pracownik贸w Socjalnych
496   TRWA NAB脫R DO PROJEKTU PT. "PRO-POZYCJA- PROMOCJA I WSPIERANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI SPO艁ECZNEJ NA TERENIE GMINY CHYBIE
496   OG艁OSZENIE - GOPS w Chybiu szuka osoby na stanowisko pomocnicze
490   Uchwa艂a NR XXX/196/05 Rady Gminy Chybie z dnia 28 wrze艣nia 2005 r.
489   Zarz膮dzenie Nr 2/2015 Kierownika GOPS w Chybiu
487   OG艁OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE W GMINNYM O艢RODKU POMOCY SPO艁ECZNEJ W CHYBIU
485   Informacja w sprawie realizacji projektu EFS
472   INFORMACJA DOTYCZ膭CA REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO GOPS CHYBIE W 2009R.
464   Plan bud偶etu na 2013 r.
461   Wyst膮pienie Pokontrolne Najwy偶szej Izby Kontroli
461   Schemat Organizacyjny Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Chybiu
459   APEL o stworzenie Narodowego Programu Walki z Ub贸stwem i Wykluczeniem Spo艂ecznym
459   Plan Bud偶etu na 2011 rok
447   OG艁OSZENIE - PUNKT POBIERANIA I WYDAWANIA ODZIE呕Y U呕YWANEJ, ZABAWEK ORAZ DROBNEGO SPRZ臉TU GOSPODARSTWA DOMOWEGO
447   Uchwa艂a Nr XIX/127/04 Rady Gminy Chybie z dnia 10 wrze艣nia 2004 r.
446   Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Gminnego Zespo艂u Interdyscyplinarnego w Chybiu za 2013 rok
445  
444   Schemat organizacyjny Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Chybiu
436   Regulamin Organizacyjny GOPS
436   OG艁OSZENIE - poszukiwany kandydat do pe艂nienia funkcji kuratora os贸b nieobecnych w post臋powaniach administracyjnych - nieodp艂atnie
434   Brak weryfikacji 艣wiadcze艅 rodzinnych
432   Zaproszenie do wsp贸艂pracy przy przeprowadzeniu indywidualnego poradnictwa psychologicznego
432   Dzia艂 Pomocy Spo艂ecznej
431   Uchwa艂a Nr IX/66/07 Rady Gminy Chybie z dnia 10 lipca 2007 r.
424   Od 1 stycznia 2013 r. zmiana zasad przyznawania 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego oraz wprowadzenie nowego 艣wiadczenia
422   Og艂oszenie - Spotkania Grupy AA
421   Schemat organizacyjny GOPS
420   3/ DO POBRANIA - Informacja dotycz膮ca udzia艂u w Projekcie 2010
419   INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE W GMINNYM O艢RODKU POMOCY SPO艁ECZNEJ
419   2/ DO POBRANIA - Karta Zg艂oszeniowa do uczestnictwa w Projekcie 2010
415   APEL o stworzenie Narodowego Programu Walki z Ub贸stwem i Wykluczeniem Spo艂ecznym
413   Przebieg dzia艂a艅 w ramach projektu od lipca do wrze艣nia 2010 r.
411   Uchwa艂a Nr XL/305/2010 Rady Gminy Chybie z dnia 4 listopada 2010 r.
408   Plan bud偶etu na 2015 r.
406   Plan bud偶etu na 2014 r.
405   Informacja o realizacji projektu systemowego GOPS Chybie pn. "Pro-Pozycja - Promocja i wspieranie aktywnej integracji spo艂ecznej na terenie gminy Chybie"
405   6/ Informacja dla os贸b ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadczenia rodzinne na okres 2011/2012
404   "Razem dla Wykluczonych - inicjatywa lokalna w Gminie Chybie" - blok tematyczny "Barwowisko" GOK Chybie
401   Godziny pracy
401   Gminny Zesp贸艂 Interdyscyplinarny w Chybiu
400   Zarzadzenie Kierownika GOPS 2/2006
399  
395   PISMO WOJEWODY 艢L膭SKIEGO Z DNIA 2 CZERWCA 2010 W SPRAWIE POMOCY OSOBOM POSZKODOWANYM W WYNIKU POWODZI MAJOWEJ
394   3/ Informacja
391   Schemat organizacyjny Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Chybiu
388   Opis spotkania w ramach Rodzinnej Akademii Rado艣ci
387   Od 1 stycznia 2010 r. nast膮pi zmiana zasad ustalania prawa do 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego
387   Od 01.01.2012 r. nowe zasady przyznawania jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka
385   1 / DO POBRANIA - Tre艣膰 og艂oszenia o naborze do Projektu 2010
378   TRWA NAB脫R DO PROJEKTU od 15 lutego 2010 r.
377  
377   Od 1.01.2012 r. zmiana zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tyt.urodzenia dziecka
375   ZMIANA ZASAD PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTU艁U URODZENIA SI臉 DZIECKA ORAZ DODATKU DO ZASI艁KU RODZINNEGO Z TYTU艁U URODZENIA DZIECKA OD 1 LISTOPADA 2009R.
373   OG艁OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE W GMINNYM O艢RODKU POMOCY SPO艁ECZNEJ W CHYBIU
373   Informacja: "Powiatowy O艣rodek Wparcia" dla os贸b dotkni臋tych przemoc膮 w rodzinie
372   PROCEDURY obowi膮zuj膮ce przy udzielaniu pomocy spo艂ecznej
370   ZAPROSZENIE DO UDZIA艁U W PROJEKCIE
369   5/ Informacja dla os贸b ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadczenia rodzinne 2010/2011
367   Zaproszenie do wsp贸艂pracy przy przeprowadzeniu indywidualnych konsultacji z doradc膮 zawodowym
367   PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO "PRO-POZYCJA" W 2010 ROKU
367   JU呕 DZIA艁A - "Powiatowy O艣rodek Wsparcia" dla os贸b dotkni臋tych przemoc膮 w rodzinie
366   Informacja nt. 艣wiadcze艅 zwolnionych od podatku dochodowego od os贸b fizycznych
364   Komunikat w sprawie rz膮dowego programu wspierania os贸b pobieraj膮cych 艣wiadczenie piel臋gnacyjne w okresie od kwietnia do grudnia 2013 r.
363   PRZYPOMNIENIE - TERMINY SK艁ADANIA WNIOSK脫W O POMOC DLA POWODZIAN
360   Zaproszenie do wsp贸艂pracy przy przeprowadzeniu wsparcia psycho-spo艂eczno-edukacyjnego w formie warsztat贸w
355   ZAPROSZENIE DO RODZINNEJ AKADEMII RADO艢CI w ramach projektu "Pro-Pozycja" wsp贸艂finansowanego przez Uni臋 Europejsk膮 w ramach srodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego
354  
353   Zaproszenie do wsp贸艂pracy przy przeprowadzeniu warsztat贸w pn.: "Zmie艅 sw贸j styl - znajd藕 prac臋"
353   Zaproszenie do wsp贸艂pracy przy realizacji dzia艂a艅 艣rodowiskowych
353   INFORMACJA Powiatowego Urz臋du Pracy w Cieszynie - zmiana siedziby
352   Zarz膮dzenie Nr 40/WG/2011 W贸jta Gminy Chybie z dnia 15 kwietnia 2011 r.
351   Gminny O艣rodek Kultury w Chybiu zaprasza do wzi臋cia udzia艂u we wsp贸lnym projekcie "Razem dla Wykluczonych - Inicjatywa lokalna w Gminie Chybie"
350   Zaproszenie do wsp贸艂pracy przy organizacji kurs贸w zawodowych i szkole艅
350   5/ Informacja dla os贸b ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 2011/2012
350   Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Dziale 艢wiadcze艅 Rodzinnych
349  
348   Opis spotkania II w ramach Rodzinnej Akademii Rado艣ci
348   Numer INFOLINII DLA OS脫B BEZDOMNYCH potrzebuj膮cych schronienia
348   Ostatnie spotkanie w ramach Rodzinnej Akademii Rado艣ci za nami...
348   Wykaz plac贸wek 艣wiadcz膮cych pomoc osobom bezdomnym
348   Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Gminnego Zespo艂u Interdyscyplinarnego w Chybiu za 2012 rok
346  
345   KATEGORIA G艁脫WNA
345   Zaproszenie na ostatnie spotkanie z cyklu Rodzinnej Akademii Rado艣ci w ramach projektu - 12 grudnia 2010
339   KONKURS PLASTYCZNY dla dzieci z rodzin wsp贸艂pracuj膮cych z asystentem rodziny rozstrzygni臋ty ! ---grudzie艅 2014---
337   Komunikat w sprawie rz膮dowego programu wspierania os贸b pobieraj膮cych 艣wiadczenie piel臋gnacyjne w okresie od kwietnia do grudnia 2013 r.
336   Informacja dla os贸b ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadczenia rodzinne na okres 2011/2012
335   4/ Informacja dla os贸b ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego 2010/2011
333   Informacja dla os贸b ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego
333   INFORMACJA - UMARZALNE PO呕YCZKI DLA PRZEDSI臉BIORC脫W POSZKODOWANYCH W POWODZI
333   Dzia艂 艢wiadcze艅 Rodzinnych, Dodatki Mieszkaniowe
332   Plan Bud偶etu na 2012 r.
332   Informacja o zmianie kryteri贸w dochodowych i wysoko艣ci 艣wiadcze艅 rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.
331   OG艁OSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZ臉DNICZE W GMINNYM O艢RODKU POMOCY SPO艁ECZNEJ W CHYBIU
329   Przypomnienie o istniej膮cym w Chybiu PUNKCIE PRZYJMOWANIA I WYDAWANIA ODZIE呕Y
324   Biuro Realizacji Projektu Pro-Pozycja
322  
322   Rusza PUNKT PORAD psychologa, prawnika i pracownika socjalnego dla ofiar przemocy w rodzinie
319   Zaproszenie do wsp贸艂pracy przy przeprowadzeniu cateringu oraz obs艂ugi gastronomicznej szkole艅 i warsztat贸w odbywaj膮cych si臋 w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Chybiu
317   Uchwa艂a Nr XL/306/2010 z dnia 4 listopada 2010 r.
317   Informacja nt. nowych zasad wydawania kart parkingowych
316   UWAGA - zmiana godzin pracy Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Chybiu
316   Komunikat w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2013 r. kryterium dochodowego przy ubieganiu si臋 o jednorazow膮 zapomog臋 z tytu艂u urodzenia si臋 dziecka ( dzieci urodzone po 31.12.2012 r.)
315   PROGRAM UCZE艃 NA WSI
315   1 / Wniosek do pobrania
315   Przed艂u偶enie terminu - Nab贸r na stanowisko pracy - PODINSPEKTOR W DZIALE 艢WIADCZE艃 RODZINNYCH
312  
309   Informacja o zmianie kryteri贸w dochodowych uprawniaj膮cych do 艣wiadcze艅 z pomocy spo艂ecznej
307   Komunikat z 27 wrze艣nia 2011 r. w sprawie rz膮dowego programu wspierania os贸b pobieraj膮cych 艣wiadczenia piel臋gnacyjne
307   Informacja na temat realizacji 艢wiadcze艅 wychowawczych 500+ w Gminie Chybie
307   Plan bud偶etu na 2017 r.
306   Gminny Program Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Chybie na lata 2011 - 2013
305   Zaproszenie do Rodzinnej Akademii Rado艣ci - 17 pa藕dziernika 2010 w ramach projektu
302   Informacja dla os贸b ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego 2010/2011
302   Powiatowy Urz膮d Pracy w Cieszynie zaprasza do udzia艂u w projekcie
301   Og艂oszenie - poszukiwany piec oraz meble dla potrzebuj膮cej rodziny
301   Poszukiwane sprz臋ty gospodarstwa domowego dla potrzebuj膮cej rodziny
300   Zaproszenie do wsp贸艂pracy - organizacja cateringu przy warsztatach motywacyjnych
300   Komunikat w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2013 r. kryterium dochodowego przy ubieganiu si臋 o jednorazow膮 zapomog臋 z tytu艂u urodzenia si臋 dziecka ( dzieci urodzone po 31.12.2012 r.)
300   Podsumowanie konkursu plastycznego "艢wiat bez przemocy, alkoholu i narkotyk贸w"
299   Informacja dotycz膮ca realizacji zada艅 wynikaj膮cych z Gminnej Strategii Rozwi膮zywania Problem贸w Spo艂ecznych w Gminie Chybie na lata 2011 - 2013 za okres I-XII 2012 r.
297   Zaproszenie do wsp贸艂pracy przy udzielaniu indywidualnych porad prawnych
297   WYPRAWKA SZKOLNA - ROK SZKOLNY 2013 / 2014
296   OG艁OSZENIE - pomoc materialna dla uczni贸w STYPENDIUM SZKOLNE 2012/2013
291   Tydzie艅 Pomocy Ofiarom Przest臋pstw w dniach od 20 do 25 lutego 2012 r.
291   Informacja dla ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadczenia rodzinne oraz 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 艣wiadczeniowy 2014/2015
289   APEL O ZIMIE 2010/2011
289   PFRON przyjmuje wnioski w ramach programu "Komputer dla Homera 2010"
289   Komunikat w sprawie rz膮dowego programu wspierania niekt贸rych os贸b pobieraj膮cych 艣wiadczenie piel臋gnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.
289   Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Gminnego Zespo艂u Interdyscyplinarnego w Chybiu za 2014 rok
289   Konkurs plastyczny "Swiat bez przemocy, alkoholu i narkotyk贸w"
288   Komunikat w sprawie weryfikacji kwot kryteri贸w dochodowych i wysoko艣ci 艣wiadcze艅 rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r
286   Informacja dla os贸b ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego na rok 2013/2014
285   8/ Komunikat w sprawie rz膮dowego programu wspierania niekt贸rych os贸b pobieraj膮cych 艣wiadczenie piel臋gnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.
284   Zaproszenie do wsp贸艂pracy przy organizacji kursu zawodowego - prawo jazdy
284   Zaproszenie do wsp贸艂pracy przy przeprowadzeniu warsztat贸w motywacyjnych
284   Od 1 stycznia 2013 r. Zmiana zasad przyznawania 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego oraz wprowadzenie nowego 艣wiadczenia
282   Informacja dla os贸b ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadczenia rodzinne na rok 2013/2014
280   APEL DO RODZIC脫W - dofinansowanie zakupu podr臋cznik贸w wyprawka szkolna 2012/2013
278   Informacja dla os贸b ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadczenia rodzinne 2010/2011
278   9/ Komunikat w sprawie rz膮dowego programu wspierania niekt贸rych os贸b pobieraj膮cych 艣wiadczenie piel臋gnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r.
276   Konkurs "Mi艂o艣膰 z podbitym okiem? Listy nadziei. Twoja historia mo偶e uratowa膰 komu艣 偶ycie"
275   Zaproszenie do Rodzinnej Akademii Rado艣ci - 14 listopada 2010 w ramach projektu
274   Komunikat Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Chybiu dot. pomocy w usuwaniu skutk贸w powodzi
272   INFORMACJA DOTYCZ膭CA UDZIA艁U W PROJEKCIE SYSTEMOWYM GOPS CHYBIE 2010
272   Podsumowanie konkursu plastycznego "艢wiat bez przemocy, alkoholu i narkotyk贸w"
271   Informacja dla os贸b ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadczenia rodzinne
270   Informacja dla os贸b ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 2011/2012
270   Lista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania og艂oszone w naborze na stanowisko PODINSPEKTOR W DZIALE 艢WIADCZE艃 RODZINNYCH
266   Kasa od 1 lipca 2013 r. w siedzibie Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Chybiu
265   PUNKT PORAD PSYCHOLOGICZNYCH I PRAWNYCH rusza ponownie od stycznia 2013 r.
264   Informacja dla os贸b ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 艣wiadczeniowy 2013/2014
263   Komunikat w sprawie rz膮dowego programu wspierania niekt贸rych os贸b pobieraj膮cych 艣wiadczenie piel臋gnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.
260   MIKO艁AJ w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Chybiu
259   12/ Informacja dla os贸b ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadczenia rodzinne na rok 2012/2013
259   Og艂oszenie W贸jta Gminy Chybie
258   Zmiana kont bankowych
258  
256   Wniosek do pobrania :
255  
255   INFORMACJA - Rz膮dowy program wspierania os贸b upr. do 艣wiadcz.piel臋gn. przed艂u偶ony do ko艅ca 2014 r.
253   Poszukiwane mieszkanie dla potrzebuj膮cej rodziny
252   Program edukacyjno - korekcyjny dla sprawc贸w przemocy domowej Stowarzyszenia BY膯 RAZEM
251   Kampania "ZR脫B TEST NA HIV"
251   Gminna_Strategia_Rozwiazywania_Problemow_Spolecznych_Gminy_Chybie_2014_2020.
249   Informacja dla os贸b ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadczenia rodzinne na okres 2015/2016
248   Zaproszenie do wsp贸艂pracy przy przeprowadzeniu kursu zawodowego PALACZ C.O.
246   zmiana godzin pracy GOPS w Chybiu
246   Og艂oszenie dotyczy zam贸wienia publicznego w zakresie 艣wiadczenia us艂ug opieku艅czych dla klient贸w
246   Gminny Program przeciwdzia艂ania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014 - 2018
245   艢wiadczenie rodzicielskie - rusza od 01.01.2016 r.
243   Og艂oszenie dotyczy zam贸wienia publicznego w zakresie 艣wiadczenia us艂ug opieku艅czych dla klient贸w
242  
242   Program os艂onowy - Pomoc dla mieszka艅c贸w Gminy Chybie w zakresie do偶ywiania na lata 2014-2020
241   Nowe wzory dowod贸w osobistych od 1 marca 2015 r.
239   Informacja nt. zasi艂ku piel臋gnacyjnego
237   11/ Informacja dla os贸b ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego na rok 2012/2013
228   Og艂oszenie - zam贸wienie publiczne w zakresie 艣wiadczenia us艂ug opieku艅czych dla klient贸w GOPS w Chybiu w 2018 r.
225   Punkt przyjmowania i wydawania odzie偶y - zmiana miejsca
224   Informacja dla os贸b ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 2015/2016
223   Informacja dla os贸b ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadczenia rodzinne na okres 艣wiadczeniowy 2013/2014
222   Informacja dla Cz艂onk贸w o najbli偶szym terminie posiedzenia Gminnego Zespo艂u Interdyscyplinarnego
221  
220  
216   Informacja nt. spotkania dla os贸b zakwalifiowanych do Programu Operacyjnego Pomoc 呕ywno艣ciowa 2014-2020
213   UCHWA艁A NR IX/59/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 8 wrze艣nia 2015 r.
210   Informacja nt. Programu Operacyjnego Pomoc 呕ywno艣ciowa 2014-2020
210   Zmiana terminu wyp艂aty 艣wiadcze艅 wychowawczych (500+) w miesi膮cu GRUDNIU 2016 r.
203   Otwarcie Punktu Wydawania 呕ywno艣ci w Chybiu
201   Informacja o koordynacji - 艣wiadczenia rodzinne i wychowacze
200  
196   Harmonogram wyp艂at 艣wiadcze艅 w GOPS w Chybiu od 2017 r.
193   Adres e-mail :
191   Aktualizacja informacji nt. Punktu 500+ w Chybiu
188  
184   Plan bud偶etu na 2016 r.
183  
180   Informacja o og艂oszonym konkursie MPIPS - dla organizacji partnerskich celem dystrybucji artyku艂贸w spo偶ywczych
180   Schemat organizacyjny Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Chybiu
179   Informacja dla os贸b ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadczenia rodzinne na okres zasi艂kowy 2016/2017
178   Informacja o zako艅czonym naborze do Projektu Pozakonkursowego
178   Informacja dla os贸b ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie zasi艂kowym 2017/2018
171  
171   Post臋powanie rekrutacyjne na wolne kierownicze stanowisko urz臋dnicze
167   Zmiany w 艣wiadczeniu wychowawczym 500+, 艣wiadczeniach rodzinnych oraz 艣wiadczeniach z funduszu alimentacyjnego - stan na 1 sierpnia 2017 r.
167   Informacja o koordynacji - 艣wiadczenia rodzinne i wychowacze
167   nformacja dla os贸b ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadczenie wychowawcze 500+ w okresie zasi艂kowym 2018/2019
166   Og艂oszenie o naborze - ASYSTENT RODZINY (aktualne do odwo艂ania - praca od zaraz)
165   Gminny Program Przeciwdzia艂ania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Chybie na lata 2014 - 2018
157   Stypendium szkolne 2017/2018
157   Informacja o koordynacji - 艣wiadczenia rodzinne i wychowacze
156   Zarz膮dzenie Kierownika GOPS w Chybiu w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej
155   Informacja dla os贸b ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadczenia rodzinne w okresie zasi艂kowym 2018/2019
151   Schemat organizacyjny Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Chybiu
148   Informacja dla os贸b ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadczenie Dobry Start w 2018 r.
144   Biuro Pracownik贸w Socjalnych przeniesione na parter budynku
143  
143   Og艂oszenie o naborze ASYSTENT RODZINY
142   Og艂oszenie o rekrutacji
142   Stypendium szkolne 2018/2019
140   Zapytanie - umowa na zakup us艂ugi udzielania tymczasowego schronienia dla os贸b bezdomnych na 2019 r.
140   UCHWA艁A NR IV/23/2019 RADY GMINY CHYBIE Z DNIA 15 STYCZNIA 2019 R.
138   Program rz膮dowy DOBRY START
138   Zarz膮dzenie Kierownika nr 35/2014
137   Informacja dla os贸b ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie 艣wiadczeniowym 2018/2019
137   Og艂oszenie na zakup us艂ugi schronienia dla os贸b bezdomnych na rok 2020
136   Og艂oszenie o naborze ofert w zakresie 艣wiadczenia us艂ug opieku艅czych na 2019 r.
134   Og艂oszenie - poszukiwana plac贸wka udzielaj膮ca schronienia dla os贸b bezdomnych z terenu gminy Chybie
130  
129   Informacja dla os贸b ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadczenia rodzinne w okresie zasi艂kowym 2018/2019
128   Plan bud偶etu na 2019 r.
127   Informacja dla os贸b ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadczenia rodzinne w okresie zasi艂kowym 2017/2018
127   Informacja dla os贸b ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadczenie wychowawcze 500+ w okresie 艣wiadczeniowym 2018/2019
126   UCHWA艁A NR IV/22/2019 RADY GMINY CHYBIE Z DNIA 15 STYCZNIA 2019 R.
126  
125   Informacja dla os贸b ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasi艂kowy 2016/2017
125   UCHWA艁A NR IV/26/2019 RADY GMINY CHYBIE Z DNIA 15 STYCZNIA 2019 R.
122   Schemat organizacyjny Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Chybiu
120   Informacja o zmianie kryteri贸w dochodowych uprawniaj膮cych do 艣wiadcze艅 z pomocy spo艂ecznej od 1 pa藕dziernika 2018 r.
120   Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
116   Og艂oszenie o naborze - ASYSTENT RODZINY 1/1 ETAT
115   UCHWA艁A NR IV/25/2019 RADY GMINY CHYBIE Z DNIA 15 STYCZNIA 2019 R.
109   UCHWA艁A NR IV/24/2019 RADY GMINY CHYBIE Z DNIA 15 STYCZNIA 2019 R.
109   Plan bud偶etu na 2018 r.
106   Informacja dla os贸b ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie 艣wiadczeniowym 2018/2019
103   Warsztaty dla os贸b zakwalifikowanych do udzia艂u w Programie POP呕 2014-2020 Podprogram 2018
99  
98   Informacja dla os贸b ubiegaj膮cych si臋 o 艣wiadczenie wychowawcze 500+ w okresie zasi艂kowym 2017/2018
96   Og艂oszenie o naborze na wolne stanowisko urz臋dnicze PODINSPEKTOR
91   Schemat organizacyjny Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Chybiu
87   Og艂oszenie o zam贸wieniu w zakresie 艣wiadczenia us艂ug opieku艅czych i specjalistycznych us艂ug opieku艅czych na rok 2020
83  
80  
79   Og艂oszenie o naborze na wolne stanowisko urz臋dnicze PODINSPEKTOR
75   Schemat organizacyjny Gminnego O艣rodka Pomocy Spoecznej w Chybiu
72   Plan wydatk贸w na 2020 r.
69   Nieodp艂atna pomoc prawna w powiecie cieszy艅skim
69   Aktualizacja - DRUKI DO POBRANIA
68   Og艂oszenie Stowarzyszenia na Rzecz Niepe艂nosprawnych SPES - Program Pomocy Dzieciom
67   Ankieta - opieka wytchnieniowa w 2020 r.
67   Plan dochod贸w na 2020 r.
66   Schemat organizacyjny Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Chybiu
62   Schemat organizacyjny Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Chybiu
60   Punkt Interwencji Kryzysowej w Cieszynie - koronawirus
56   Sprawozdanie finansowe Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Chybiu za 2019 r.
55  
55   Zarz膮dzenie Nr K.021.1.10.2020 Kierownika GOPS w Chybiu
53   Komunikat o do偶ywianiu uczni贸w
52   Og艂oszenie o wynikach naboru na stanowisko podinspektor
50   Termin wyp艂aty 艣wiadcze艅 w miesi膮cu grudniu 2019 r.
50   Pomoc w trakcie kwarantanny
48   Og艂oszenie nt. zrycza艂towanego DODATKU ENERGETYCZNEGO
40   Termin wydawania 偶ywno艣ci w miesi膮cu LUTYM 2020 r. w ramach POP呕 2014-2020
40   Zarz膮dzenie Nr K.021.1.22.2020 Kierownika GOPS w Chybiu
37   Termin wydawania 偶ywno艣ci w ramach Programu POP呕 2014-2020 w miesi膮cu MARCU
37   Zarz膮dzenie Nr K.021.1.3.2020 Kierownika GOPS w Chybiu
32   Og艂oszenie o wynikach naboru na stanowisko podinspektor w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Chybiu
14   Zarz膮dzenie Nr K.021.1.35.2020 Kierownika GOPS w Chybiu
13  
12  
12  
10  
10   Og艂oszenie na zakup us艂ugi schronienia dla os贸b bezdomnych na rok 2021
9  
6   Og艂oszenie o naborze ofert w zakresie 艣wiadczenia us艂ug opieku艅czych i specjalistycznych us艂ug opieku艅czych na 2021 r.

 Liczba   Kategoria
35230   GOPS
7931   OG艁OSZENIA
4089   Regulamin pracy GOPS
3309   Dzia艂 Pomocy Spo艂ecznej i Pracownik贸w Socjalnych
3291   Schemat organizacyjny
2883   Numery telefon贸w
2799   Godziny pracy
2666   Dane adresowe
2638   strategia rozwoju (plan dzia艂ania)
2576   Dzia艂 艢wiadcze艅 Rodzinnych
2298   Kontrola wewn臋trzna
2074   KIEROWNIK
2049   Regulamin organizacyjny
2021   Adresy internetowe
1823   uchwa艂a
1714   Gminny Zesp贸艂 Interdyscyplinarny w Chybiu
1644   Statut GOPS
1628   DZIA艁Y
1575   STRUKTURA ORGANIZACYJNA
1544   RIO
1494   DOKUMENTY KONTROLI
1480   PODSTAWOWE DANE
1395   BUD呕ET, PROJEKTY BUD呕ETU
1393   rada gminy
1362   Wniosek o udost臋pnienie informacji publicznej
1354   Procedury
1344   PDSTAWOWE USTAWY
1342   NIK
1191   INFORMACJE NIEOPUBLIKOWANE
1169   ROK 2010
1141   ROK 2007
1093   ROK 2009
1023   ROK 2011
919   Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne
855   ROK 2012
844   ROK 2013
804   ROK 2014
677   ROK 2015
655   艢wiadczenia wychowawcze
652   inne
558   zarz膮dzenie
532   ROK 2016
528   Asystent Rodziny
464   Wsparcie kobiet w ci膮偶y i rodzin Za 偶yciem
448   ROK 2017
294   ROK 2019
200   ROK 2018
117   ROK 2020
91   Deklaracja dost臋pno艣ci
licznik odwiedzin: 337840