powrót na stronę graficzną
Biuletyn Informacji Publicznej
skocz do góry skocz do góry

GOPS

Aktualne wnioski, zaświadczenia, oświadczenia dostępne są na stronie GOPS w Chybiu www.chybie.naszops.pl       w zakładce z lewej strony ->       DRUKI DO POBRANIA


 


 


Szanowni Państwo!


W związku ze znaczącym wzrostem liczby zakażeń SARS-Cov-2 oraz wejściem powiatu cieszyńskiego w tzw. czerwoną strefę od dnia 19.10.2020 r. do odwołania ogranicza się możliwość dostępu do poszczególnych działów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chybiu i bezpośredniego załatwiania spraw w siedzibie Ośrodka.


W sprawach pilnych dopuszcza się możliwość załatwianie sprawy urzędowej osobiście przez klienta w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chybiu po wcześniejszym zapisaniu się na wizytę  (czynności tej można dokonać telefonicznie lub inną dostępną drogą). Obsługa klientów odbywać się będzie w wyznaczonych pomieszczeniach.


Dopuszczalna liczba osób znajdujących się w wyznaczonych pomieszczeniach nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania
z zakresu obsługi klientów.


Numery telefonów:



 • Dział świadczeń rodzinnych – 33 – 8561145  lub    – 33 – 8521995

 • Dział pomocy społecznej – administracja – 33 – 8589244

 • Dział księgowości                                        –  533 332 035

 • Dział pomocy społecznej – 33 – 8589222


lub


Prawnicy socjalni:


                                               teren Chybie               – 533 337 135 lub 533 337 685


                                               teren Mnich                – 533 337 675


                                               teren Zaborze, Zarzecze, Frelichów – 533 337 175


Adresy e-mail: gops@chybie.pl lub dsr.gops@chybie.pl


Ponadto, informuję, że nadal zapewniamy Państwu możliwość załatwienia spraw urzędowych w formie komunikacji telefonicznej, e-mailowej, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne (wszystkie dane dostępne na stronie internetowej http://www.chybie.naszops.pl/ lub http://www.gops.chybie.samorzady.pl/) oraz poprzez pozostawienie kompletnej dokumentacji w miejscu do tego wyznaczonym, tj. urna na dokumenty na II piętrze w siedzibie GOPS w Chybiu.


 


Do odwołania zawieszane zostają dyżury stacjonarne specjalistów udzielających konsultacji psychologicznych, prawnych oraz w zakresie profilaktyki narkotykowej
i innych uzależnień w punkcie konsultacyjnym mieszczącym się przy GOPS w Chybiu
, jednocześnie informujemy Państwa, że umożliwiamy Państwu możliwość konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych:



 1. porady psychologiczne udzielane będą zdalnie – telefonicznie, zgodnie
  z obowiązującym harmonogramem (dostępnym na stronie internetowej http://www.chybie.naszops.pl/) pod numerem telefonu: 505 502 162,

 2. porady prawne udzielane będą zdalnie – telefonicznie po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem telefonu: 33 – 858 92 22,

 3. porady z zakresu profilaktyki narkotykowej i innych uzależnień - telefonicznie, zgodnie
  z obowiązującym harmonogramem (dostępnym na stronie internetowej http://www.chybie.naszops.pl/) pod numerem telefonu: 501 221 923.


 


treść zarządzenia w załączniku poniżej ->


 


Ministerstwo Zdrowia - przydatne informacje:


https://www.gov.pl/web/koronawirus


https://www.pzh.gov.pl/


https://youtu.be/bO2swTJBj0s


Więcej »

 


 


Adres strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chybiu:


www.chybie.naszops.pl


 


 


---INFORMACJA---


INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ


W CHYBIU


JEST PANI BARBARA SOŚNICKA-PAWIŃSKA


adres kontaktowy:  inspektor@b-biodo.pl  


 


w załączeniu   ->


klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Więcej »

 


Śląski Urząd Wojewódzki informuje,


że na terenie województwa śląskiego zostaje uruchomiony od miesiąca LISTOPADA


CAŁODOBOWY BEZPŁATNY NUMER


POMOC BEZDOMNYM


w okresie zimowym


987


informacja o możliwościach pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia


 

Więcej »

 


 


 


KOMUNIKAT


 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chybiu


 


informuje, że godziny pracy ośrodka są następujące :


 


Poniedziałek, Środa, Czwartek*   7:00 - 15:00


Wtorek       8:00 - 17:00


Piątek          7:00 - 14:00


 


Przyjmowanie stron oraz skarg i zażaleń - Kierownik GOPS


Wtorek                                                              10:00 - 12:00


Piątek                                                                12:00 - 13:00


 


 * Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chybiu informuje, że począwszy od dnia 20.09.2018 r. każdy czwartek tygodnia jest dniem wewnętrznym, w którym Klienci będą przyjmowani tylko w wyjątkowych sytuacjach w sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki.


 


 


 


 


 


 

Więcej »

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE

 DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

"NIEBIESKA LINIA"

801 12 00 02

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

telefon czynny jest od poniedziałku do soboty w godz. 8:00 - 22:00,

w niedzielę i święta w godz. 8:00 - 16:00

W środy w godz. 18:00 - 22:00 dyżurują prawnicy,

w pozostałe dni - konsultanci ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Telefoniczna poradnia prawna

 tel.:   22 666 28 50

Dyżury prawne odbywają się w poniedziałki i wtorki

w godzinach 17:00 - 21:00

Kontaktując się z infolinią można zachować anonimowość - nie trzeba się przedstawiać ani podawać miejsca zamieszkania.

Zachęcamy do kontaktu osoby doznające przemocy oraz świadków

- razem możemy znaleźć najlepsze rozwiązanie sytuacji.



Więcej »

  PUNKT KONSULTACYJNY


 W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHYBIU


 ruszył ponownie od stycznia 2020 r


 


 


JESTEŚ OFIARĄ PRZEMOCY W RODZINIE ?


CZUJESZ SIĘ ZAGUBIONA/ ZAGUBIONY ?


BOISZ SIĘ O ŻYCIE SWOJE I SWOICH BLISKICH ?


 


 


NIE CZEKAJ !!!!!!!!!!!!


SKORZYSTAJ Z POMOCY :


 


PSYCHOLOGA w 2 i 4 czwartek każdego miesiąca


w godz. od 1530 do 1800


 


PRAWNIKA w 2 i 4 wtorek każdego miesiąca


w godz. od 1500 do 1700


 


- podane powyżej terminy z przyczyn nagłych mogą ulec zmianie,


osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszy kontakt


 


 


 


SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM PORAD W ZAŁĄCZNIKU ->


 


 

Więcej »

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHYBIU


INFORMUJE, ŻE POCZĄWSZY OD MIESIĄCA STYCZNIA 2020 ROKU


W KAŻDY PIERWSZY I TRZECI CZWARTEK MIESIĄCA


W PUNKCIE KONSULTACYJNYM W SIEDZIBIE OŚRODKA ORAZ


W WYZNACZONYCH TERMINACH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH,


WSZYSCY MIESZKAŃCY GMINY CHYBIE


MOGĄ KORZYSTAĆ Z BEZPŁATNYCH PORAD


W ZAKRESIE PROFILAKTYKI NARKOTYKOWEJ I INNYCH UZALEŻNIEŃ,


ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DOPALACZY.


 


SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM PORAD  w załączniku poniżej ->

Więcej »

TELEFON ZAUFANIA

 DS. PRZEMOCY W RODZINIE

33 851 29 29

czynny codziennie w godzinach 19.00 - 7.00

"Powiatowy Ośrodek Wsparcia"

dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

ul. Mała Łąka 17a, 43-400 Cieszyn

Więcej »

WYKAZ AKTUALNYCH ADRESÓW

SCHRONISK I NOCLEGOWNI ORAZ OŚRODKÓW WSPARCIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE : OGŁOSZENIA

Więcej »

! UWAGA !

ZMIANA KONT BANKOWYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chybiu

informuje, iż od dnia 1 lutego 2014 r.

następuje zmiana kont bankowych.

aktualnie obowiązujące konta bankowe

podano w załączniku  =>

Więcej »